Nomineringar till Seniorskollegie 15/4 -15

March 26, 2015 i Allmänt

Helsingkronadagen

March 15, 2015 i Allmänt

Följande motförslag har kommit in för val på NM1

March 12, 2015 i Viktigt

Följande personer har kommit in som motförslag för val på nationsmöte 1 den 19/3 2015 18:00

  

Mandatperiod om ett kalenderår:

(1500701-160630)

Kurator

Inga motförslag

 

Prokurator Social
Inga motförslag

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:
(150319-161231)

En ledamot av seniorskollegiet
Hannes Fornell

 

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall,
Axel Nilsson & Viktor Stevander

Följande poster utlyses för val på Seniorskollegium

March 12, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorskollegium 15/4 2015

Mandatperiod om ett år:

(20150701-160630)

Barmästare

 

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 19/3 2015 kl. 17:59.
 Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/zRT3QJ8qfB. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen

Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson & Viktor Stevander

Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 1 den 19:e mars

March 12, 2015 i Allmänt

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 19:e mars 2015 kl. 18.00 i

Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                                  OFMÖ

§ 2                                  Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                                  Godkännande av dagordningen

§ 4                                  Mötets utlysande

§ 5                                  Beslut om novisch- och nationsavgift

 

Förslag till beslut, novischavgift: Terminsavgift: 205 kronor

varav 100 kronor går till AF

och 20 kronor till TRF

Inskrivningsavgift: 0 kronor

 

Förslag till beslut, student: Terminsavgift: 220 kronor

varav 100 kronor går till AF

och 20 kronor till TRF

 

§ 6                                  Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod av ett läsår (150701-160630):

- Kurator

- Prokurator Social

 

B. Val om fyllnadsval av knappt ett kalenderår (150319-161231)

- Ledamot av seniorskollegiet

 

C. Val om fyllnadsval av knappt ett kalenderår (150319-151231)

- Alumniförman

 

§ 7                 Övriga frågor och meddelanden

§ 8                 OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna,

Niklas Lundberg

Kurator

Nomineringar till NM1 19/3 -15

March 10, 2015 i Allmänt, Viktigt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på nationsmöte 1 den 19/3 2015 18:00

 

Mandatperiod om ett år:

(150701-160630)

Kurator

William Blendberg

 

William har under sina år som förman på Helsingkrona upprepade gånger visat att hans hjärta klappar för nationen. Med tidigare erfarenheter som slabbförman, barmästare och senior har han även utomordentlig kunskap om nationens verksamhet. Valberedningen är övertygade om att William har alla förutsättningar för att ikläda sig rollen som Helsingkronas kurator under nästa mandatperiod.

 

PQS
Anna Gustavsson

 

Anna är en ordningssam och positiv person som vid flera tillfällen bevisat att hon tar sig an nya utmaningar på ett ansvarsfullt sätt. Hon har erfarenhet av att leda grupper då hon tidigare varit bland annat bl. a. utskottschef för VarGlad-spexarna. Hon har en god insikt i vad posten som PQS innebär och goda kunskaper om de olika slabben. Anna har ambitioner om att fortsätta utveckla Helsingkronas slabbverksamhet och med sin goda ledarskapsförmåga tvivlar valberedningen inte en sekund på att hon inte skulle lyckas.

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår:

(150319-151231)

 

Alumniförman
Alexander Roth

 

Alexander har med sina år som förman på Helsingkrona bra insikt i nationens verksamhet och han ser fram emot att engagera sig själv och Helsingkronas alumner ytterligare. Han har en tydlig bild av vad posten innebär och hur han vill få studerande helsingkroniter att knyta an med helsingkroniterna i arbetslivet.

Emil Larsson och Frida Lindvall har inte deltagit i beredningen av posten

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:

(150319-161231)

 

En ledamot av seniorskollegiet

 

Vakant

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 12/3 kl.17.59

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/zdIfOsqbfI. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindval, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Följande poster utlyses för NM1 19/3 – 15

February 18, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på nationsmöte 1 den 19/3 2015:

Mandatperiod om knappt två kalenderår:

(20150319 – 20161231)

En ledamot av seniorskollegiet

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår:

(20150319 – 20151231)

Alumniförman

 

Mandatperiod om ett kalenderår:

(20150701 – 20160630)

Kurator
Prokurator Social

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 26/2 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/4pSpHCIv3K . Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindval, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Helsingkrona Nation utlyser stipendier för VT15

February 12, 2015 i Allmänt

Idag utlyser Helsingkrona Nation sina egenförvaltade stipendier för Vårterminen 2015.

Ansökningsblanketter finns på expen eller som pdf längst ner på sidan. Ansökan skall ha inkommit till expeditionen eller i Kuratelets brevlåda senast den 2015-02-26 kl 18.00.

Lycka till!

Niklas Lundberg
Kurator

Stipendieutlysning VT15

Stipendieansökan VT15

Helsingkroniten

January 20, 2015 i Allmänt, Viktigt

Här kommer ett rykande nytt nummer av Helsingkroniten

Swedish Sittning coming up!

January 17, 2015 i Allmänt

Are you new to Sweden, it’s people and it’s traditions? Or are you Swedish and love to laugh at our somewhat strange habits? Either way this Swedish sittning will provide an entertaining evening with a great opportunity to get to know other students! Join us for a night of Swedish food, an introduction to Sweden and its traditions as well as some Swedish games.

Cost: 140 kr
Included: Four-course dinner, one Swedish snaps, entrance to Helsingkrona’s club afterwards, entertainment!

Dress code: Swedish! (Free interpretation!)

Note that you have to pay at Helsingkrona’s office in advance no later than Tuesday 20/1 at 6:00 pm!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube