Helsingkroniten

January 20, 2015 i Allmänt, Viktigt

Här kommer ett rykande nytt nummer av Helsingkroniten

Swedish Sittning coming up!

January 17, 2015 i Allmänt

Are you new to Sweden, it’s people and it’s traditions? Or are you Swedish and love to laugh at our somewhat strange habits? Either way this Swedish sittning will provide an entertaining evening with a great opportunity to get to know other students! Join us for a night of Swedish food, an introduction to Sweden and its traditions as well as some Swedish games.

Cost: 140 kr
Included: Four-course dinner, one Swedish snaps, entrance to Helsingkrona’s club afterwards, entertainment!

Dress code: Swedish! (Free interpretation!)

Note that you have to pay at Helsingkrona’s office in advance no later than Tuesday 20/1 at 6:00 pm!

Helsingkronas valberedning nominerar följande

January 15, 2015 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på seniorsmötet den 28/1 2015 18:00

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår

(20150128-20151231)

Alumniförman

Vakant

Arkivarie

Anna Jennbert

Anna har med sin långa erfarenhet i nationen, och framförallt från sitt år som notarie en tydlig bild av vad hon vill åstadkomma rent praktiskt i arkivet och med posten. Hon beskriver sig själv som en ordningsam person och menar att det är viktigt att arkivet förvaltas på rätt sätt. Anna har idéer om hur hon vill synliggöra arkivet för nationens medlemmar i samband med 125-årsjubiléet.

Emil Laursen och Viktor Stevander har ej deltagit i beredningen av denna post

Gillestugeförman

Boman Lyngfelt

Med sin trygghet i posten och viljan att fortsätta anser vi att Boman med sina nya idéer kommer att utveckla posten ytterligare.

Övermarskalk

Jonas Remgård

Jonas har stor kunskap om balen från många olika perspektiv: både som marskalk, barmästare, fotograf och gäst. Han har förmåga att delegera arbetsuppgifter och ser fram emot att anordna ett stort evenemang. Vi i valberedningen tror att Jonas tar det ansvar som krävs för posten och att han har god förmåga att hantera stressiga situationer.

Mandatperiod om knappt en termin (20150128-20150630)

Två tandemamiraler

Marie Lilja

Marie har en god idé om vad arbetet som tandemamiral innebär. Hon har med sin erfarenhet som schlager-förman vana att förbereda event och lösa problem i sista sekund. Vi i valberedningen tror att Marie med sin energi och med sin entusiasm kommer att göra ett lysande jobb som tandemamiral.

Kristian Lindberg

Kristian har en god idé om vad som ska förberedas inför tandem och ser fram emot att göra det. Han är engagerad och entusiastisk inför uppgiften och vi i valberedningen tror att Kristian skulle vara en utomordentlig tandemamiral som leder helsingkrona till seger i maj.

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 21/1 kl.17.59

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/8GR6DODbmo. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Valberedningen
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson och Viktor Stevander. 

Följande poster utlyses till seniors 28/1

December 19, 2014 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorsmöte den 28/1 2015:

Mandatperiod om knappt ett kalenderår (20150128-20151231)

Alumniförman

Arkivarie

Gillestugeförman

Övermarskalk

Mandatperiod om knappt en termin (20150128-20150630)

Två tandemamiraler

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 11/1 2015 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/T1jFzf. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson och Viktor Stevander. 

Luciakonserter i Universitetshuset

December 4, 2014 i Allmänt

Nu när vintermörkret börjar lägga sig över Lund, är det inte långt kvar tills vi kan tända ljusstaken i fönstret, sätta en lussekattsdeg och bege oss till Universitetsaulan. För lördagen den 13:e december anordnar Nationskörerna sina tre årliga Luciakonserter i Universitetshuset. Det kommer bli en kväll fylld av vacker sång, ljus och julig stämning. Över hundra sångare sjunger såväl svenska som internationella Lucia- och julsånger. Så kom fira Lucia tillsammans med Nationskörerna.

Datum: 2014-12-13
Tre föreställningar
Tid: kl. 17:00, 18:30 och 20:00
Plats: Aulan i Universitetshuset i Lundagård
Pris: 100 (student/ungdom 12-18), 140 (ordinarie), fri entré för barn under 12 år.

Biljetter köps antingen genom medlemmar i körerna eller på Studentinfo i AF-borgen.

Motförslag till NM2

December 2, 2014 i Allmänt, Viktigt

Följande personer har kommit in som motförslag
för val på nationsmöte 2 den 4/12 2014 18:00

Mandatperiod om två kalenderår:
(20150101 – 20161231)

Fem ledamöter av Seniorkollegiet

Inga motförslag har inkommit

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

Inga motförslag har inkommit

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

Inga motförslag har inkommit

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20150101 – 20151231)

Arkivarie

Viktor Stevander

Linn Langefors

Svante Pagels

Fanbärare

Inga motförslag har inkommit

Vice fanbärare

Inga motförslag har inkommit

Fotoförman

Inga motförslag har inkommit

Gillestugeförman

Inga motförslag har inkommit

Internationell sekreterare

Inga motförslag har inkommit

IT förman – nätverksansvarig

Inga motförslag har inkommit

Novischförman

Inga motförslag har inkommit

Övermarskalk

Maja Sölve

Klara Nilsson Berge

Spexförman

Max Troedsson

Två st Revisorer för Helsingkrona Nation

Inga motförslag har inkommit

Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

Inga motförslag har inkommit

Revisor för Helsingkronagården

Inga motförslag har inkommit

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Inga motförslag har inkommit

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Inga motförslag har inkommit

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Inga motförslag har inkommit

Fyllnadsval om en termin
(20150101 – 20150630)

Festmästare

Inga motförslag har inkommit

Valberedningen:
William Blendberg, Elin Eriksson, Sofia Krook, Nicky Lilja, Emil Laursen,
Cecilia Lindgren och Frida Lindvall

Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 2 den 4 december

November 26, 2014 i Allmänt

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 2

Torsdagen den 4:e december 2014 kl. 18.00 i

Helsingkronagårdens Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                                  OFMÖ

§ 2                                  Val av justeringspersoner

§ 3                                  Godkännande av dagordningen

§ 4                                  Mötets utlysande

§ 5                                  Presentation av Helsingkrona nations budget, VT 2015

§ 7                                 Val, samt presentation, av nya förmän

 

A. Val för mandatperiod om två kalenderår (150101-161231)

-     Fem ledamöter av Seniorskollegiet

-     Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

-     En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

 

B. Val för mandatperiod om ett kalenderår (150101-151231)

-     Arkivarie

-     Fanbärare

-     Vice Fanbärare

-     Fotoförman

-     Gillestugeförman

-     Internationell sekreterare

-     IT-förman – nätverksansvarig

-     Novischförman

-     Övermarskalk

-     Spexförman

-     Två revisorer för Helsingkrona nation

-     Två revisorssuppleanter för Helsingkrona nation

-     Revisor för Helsingkronagården

-     Revisorsuppleant för Helsingkronagården

-     Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

-     Revisorsuppleant för Helsingkrona stipendiefonder

 

C. Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (150101-150630)

-     Festmästare

 

§ 8                 Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första

seniorskollegium vårterminen 2015.

 

A. Val för mandatperiod om knappt ett kalender år (150129-151231)

-     Alumniförman

 

B. Val för mandatperiod om knappt en termin (150129-150630)

-     Två Tandemamiraler

 

§ 9                 Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie nationsmöte vårterminen 2015.

 

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår:

-     Kurator

-     Prokurator Social

 

§ 10               Val av förmannaposter samt deras mandatperiod för andra ordinarie nationsmöte vårterminen 2015.

A. Förslag av förmannaposter om en mandatperiod om ett läsår:

 

-     Idrottsförman

-     Två festmästare

-     NATU-förman

-     Grafisk designförman

-     Webbredaktör

-     Gillestugeförman

-     IT-förman (webmaster)

-     Redaktör

-     Spexförman

-     Teknikförman

-     Novischförman

-     Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

-     Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

 

§ 11               Avtackning av avgående förmän och kuratelare

§ 12               Övriga frågor och meddelanden

§ 13               OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och Student-ID!

Välkomna!

Niklas Lundberg

Kurator

 

NATIONSMÄSTERSKAPEN 2014

November 25, 2014 i studenlund

Nationsmästerskapen 2014

Brace yourself Winter is coming…

…så vad passar då bättre än att ännu en gång kora Lunds mest atletiska nation!
Den 6e December går detta prestigefyllda mästerskap av stapeln och det avgörs som vanligt i de tre grenarna: fotboll, innebandy och volleyboll.

Alla nationer kommer att ställa upp med lag i de olika sporterna och om DU vill delta men inte vet var du ska vända dig så är det bara att kontakta din nation eller Idrottsförmannen för din nation. Det är inga problem att delta i mer än en gren om man känner sig sugen på det.

Förutom prestigen att kunna kalla sig den bästa nationen atletiskt i ett år så finns det även ett fint pris för vinnaren. 

Helsingkrona nations valberednings nomineringar till NM2

November 20, 2014 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande personer för val på nationsmöte 2 den 4/12 2014, kl. 18:00

 

Mandatperiod om två kalenderår:
(150101-161231)
Fem ledamöter av Seniorkollegiet

Anna Jennbert
Anna har god insyn i seniors då hon dels varit med tidigare och under sitt år som notarie suttit med och fört protokoll på seniorsmötena. Hon har många idéer och tankar som vi i valberedningen tror kan berika nationen och vi tror därför att Anna kommer göra ett fantastiskt jobb i seniors.

Ebba Friberg
Efter sitt år i kuratelet vill Ebba fortsätta vara aktiv i nationen och ser fram emot att sitta i seniors. Hon vill hjälpa till att utveckla och driva Helsingkrona framåt och vi i valberedningen tror att hennes tidigare erfarenheter av nationslivet är en fördel för detta.

Sara Ode
Sara är en erfaren ledamot i seniorskollegiet och har god kunskap i vad som krävs för posten. Hon vill gärna fortsätta vara med för att kunna påverka, utveckla och driva Helsingkrona framåt och vi i valberedningen tycker att hon är en tillgång för nationen.

Sofia Krook
Sofia har under sina fem terminer på Helsingkrona skaffat sig stor förståelse och kunskap om vår nation. Hon är en social, driven och lyhörd tjej och vi i valberedningen tror att hon kommer kunna bidra med mycket bra tankar och idéer till Seniors.

Vakant

Sofia Krook och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av dessa poster

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse
Rickard Wallin
Rickard har med sin gedigna kunskap om huset en viktig plats i husstyrelsen och vi i valberedningen ger honom fortsatt förtroende för posten.

Ebba Friberg
Ebba har med sin erfarenhet som PQ en god inblick i husstyrelsen då hon under året suttit med vid samtliga möten. Ebba är en god representant för nationens medlemmar. Vi i valberedningen tror att det engagemang och driv som Ebba besitter kommer att föra husstyrelsens arbete framåt.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse
Joacim Larsen
Joacim har suttit i husstyrelsen i snart nio månader och vill gärna fortsätta sitt arbete.  Hans professionella kunskaper kring styrelsearbete ser vi i valberedningen som väldigt meriterande och vi tror att Joacim har stor möjlighet att utvecklas i rollen och driva husstyrelsen framåt.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(150101-151231)

Arkivarie
Vakant

Fanbärare
Ebba Friberg
Ebba har god insikt i posten och kommer att representera nationen väl.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Vice fanbärare
Max Troedsson
Max har god insikt i posten och kommer att representera nationen väl.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Fotoförman
Stefan Jonsson
Stefan har med sina två års erfarenhet av posten bra koll på vad som krävs. Han har ett brinnande intresse för foto och älskar att fånga Helsinkronas evenemang på bild. Stefan är sedan tidigare väldigt uppskattad för sitt arbete och vi i valberedningen tror att han kommer fortsätta göra ett fantastiskt jobb.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Gillestugeförman
Vakant

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Internationell sekreterare
Rebecka Paulsson
Rebecka har sedan ett år tillbaka suttit som internationell sekreterare på Helsingkrona och vice president i Internationella kommittén vilket ger henne goda kunskaper om posten. Rebecka har flera idéer om hur posten kan utvecklas och hur hon ska attrahera fler utbytesstudenter till Helsingkrona.

IT förman – nätverksansvarig
Carl Rygart
Carl är en positiv, driven och idérik person som nu är redo för nya utmaningar. Han har ett gediget intresse för teknik och IT och har varit intresserad av denna post under en längre tid. Carl har viljan att lära sig det som krävs och vi i valberedningen tror att han kommer att passa utmärkt som IT-förman och nätverksansvarig.

Novischförman
Anna Gustavsson
Anna är en glad tjej som tycker det är roligt att planera och organisera aktiviteter. Hon har tidigare erfarenhet av liknande arbete och hon har en god insikt i vad det innebär att vara novischförman. Valberedningen ser därför att Anna med sin energi och glädje kommer att göra ett utmärkt jobb som novischförman.

Övermarskalk
Philippa Berglund
Philippa är en social och utåtriktad tjej som gillar att planera och organisera event. Hon har tidigare erfarenheter av balverksamhet och ser fram emot att bli Helsingkronas nästa övermarskalk. Vi i valberedningen tror att Philippa kommer att axla denna roll bra och göra sitt yttersta för att vi ska få en fantastisk Snörsjöabal år 2015.

Spexförman
Magdalena Signäs
Magdalena är en positiv och energirik tjej som varit aktiv i spexet i tre terminer. Hon har tidigare haft poster med stort ansvar inom studentlivet och vet hur man skapar en god gemenskap och engagerar sina medlemmar. Vi tror att Magdalena har alla förutsättningar som krävs för posten och en god insikt i vilka utmaningar en spexförman kan tänkas möta.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Två st Revisorer för Helsingkrona Nation
Johan Forsgren & Johan Eking
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisorer får Johan och Johan fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkrona nation.

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Två st Revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation
Vakant

Revisor för Helsingkronagården
Kjell Nilsson
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Kjell fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Revisorsuppleant för Helsingkronagården
Annette Olsson
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Annette fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
Kjell Nilsson
Kjell har som Helsingkronagårdens revisor god insikt i nationens stipendier

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
Annette Olsson
Annette har som Helsingkronagårdens revisorsuppleant god insikt i nationens stipendier

Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval om en termin:

(150101-150630)

Festmästare
Rebecka Frankell

Rebecka har under sin tid som bland annat Fredmansförman och medlem i sexmästeriet i spexet lärt sig hur man planerar olika tillställningar. Hon har tidigare erfarenhet inom servering och har ett stort intresse för matlagning. Vi i valberedningen anser att Rebecka skulle göra ett fantastiskt jobb som festmästare.

 Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 27/11 kl.17.59

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/LRxRnrgu2p. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
William Blendberg, Elin Eriksson, Sofia Krook, Nicky Lilja, Emil Laursen,

Cecilia Lindgren och Frida Lindvall

Kuratelet och Husförmännen på vift!

November 13, 2014 i Allmänt

Kuratelet och Husförmännen är iväg ikväll. På grund av det kommer vi inte ha någon expeditionstid 17.00 – 18.00. Ni är välkomna på vår vanliga expeditionstid imorgon 11.00 – 13.00.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube