Följande personer har kommit in som motförslag för val på seniorsmötet den 23/4 2014 18:00

April 18, 2014 i Allmänt

Följande personer har kommit in som motförslag

för val på seniorsmötet den 23/4 2014 18:00

Mandatperiod om ett kalenderår:

(20140701 – 20150630)

Barmästare

Marie Lilja

Valberedningen: Elin Eriksson, Frida Lindvall, Sofia Krook, Karin Holmqvist, Kristoffer Persson, Anton Malmström, William Blendberg

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande personer för val på nationsmöte 2 den 6 maj 2014:

April 18, 2014 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande personer för val på nationsmöte 2 den 6 maj 2014:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(140701-150630)

Idrottsförman

Joel Hellbe

Med ett stort intresse för alla möjliga sorters idrotter, samt en stark vilja att utveckla Helsingkronas gym och utvidga samarbetet med Lunds övriga nationer, kommer Joel kunna engagera nationens medlemmar på ett hälsosamt sätt.

Frida Lindvall, Elin Eriksson och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

Två festmästare

Klara Berge Nilsson

Med en glad och sprudlande personlighet och sin erfarenhet som Fredmansförman anser valberedningen att Klara kommer göra ett fantastiskt jobb som festmästare. Klara är kreativ, tycker om att planera större event och har ett stort hjärta för Helsingkrona Nation.

Elin Eriksson, Frida Lindvall och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

Vakant

NATU-förman

Filip Harald

Med en glad och peppande attityd, nya ambitiösa idéer för NATU-aktiviteter och stor handlingskraft tror valberedningen att Filip kommer göra ett lysande jobb som NATU-förman. Filip brinner för Helsinkrona och har en klar och tydlig bild av vad han vill åstadkomma med posten.

Frida Lindvall och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

Grafisk designförman

Olof Kindblad

Med goda kunskaper i photoshop och med flera inspirerande idéer tror vi i valberedningen att Olof kommer göra ett bra jobb som GDF. Hans vision om hur Helsingkrona kan profilera sig ännu mer gentemot andra nationer och med en god insyn i hur nationen idag fungerar tror vi i valberedningen att Olof kommer göra ett ypperligt arbete som grafisk designförman.

Webbredaktör

Gustav Larsson

Gustav har ett stort intresse för IT vilket ger sig uttryck både på fritiden och i sin utbildning. Med ett år bakom sig på posten och en vilja att fortsätta utvecklas, införskaffa mer kunskap och hjälpa till med nya nationshemsidan anser valberedningen att Gustav kommer göra ett fortsatt utmärkt jobb.

Frida Lindvall, Elin Eriksson och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av dessa poster.

Gillestugeförman

Maximilian Persson

Med praktisk teknik och erfarenhet från brandsäkerhet har Maximilian bildat sig en nyttig uppfattning av vad som behöver utföras i gillestugan. Med en vänlig och flitig inställning har Maximilian allt som krävs för att bli en suverän gillestugeförman.

Frida Lindvall, Elin Eriksson och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

IT-förman (Webmaster)

Vakant

Redaktör

Beatrice Bengtsson

Med god erfarenhet från redaktionen och arbetsgången samt med ett brinnande intresse för det skrivna ordet kommer Bis med god förmåga utveckla vidare Helsingkroniten.

Frida Lindvall, Elin Eriksson och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

Spexförman

Alexander Roth

Alexander har en stor insikt i vad posten innebär och dess ansvarsområden genom att ha förberett sig väl samt erfarenhet som aktiv spexare. Han har även en bra inblick i nationens övriga verksamhet och en vision om att integrera spex och nation. Med ett brinnande engagemang för spexet anser vi att Alexander kommer göra ett utmärkt jobb som spexförman.

Elin Eriksson, Frida Lindvall och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post

Teknikförman

Vakant

Novischförman

Maja Sölve

Maja har ett års erfarenhet som nationens PQS och har under den tiden fått en exemplarisk insyn i nationen och nationens novischverksamhet. Maja har många idéer på saker som skulle kunna vara roliga att göra under en novischperiod samt klara mål för vad hon vill uppnå med sin tid som novischförman. Valberedningen anser att Maja Sölve har alla de egenskaper samt den kunskap som krävs för att vara Novischförman.

Elin Eriksson, Frida Lindvall och Anton Malmström har ej deltagit i beredningen av denna post.

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

Niklas Lundberg

Med insikt i AFÖS struktur och dess arbete väljer valberedningen att nominera Niklas Lundberg. Vidare har Niklas som nästa kurator de förutsättningar och viljan som krävs för att representera nationens intressen och föra nationens talan i AFÖS.

Erik Hickery

Med tidigare erfarenhet i Akademiska föreningens överstyrelse och som nästa PQS kommer Erik fortsätta framföra Helsingkronas talan och bidra till nationens bästa.

Vakant

Sofia Krook, Anton Malmström och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av dessa poster.

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

Vakant

Vakant

Vakant

Fyllnadsval om en termin:

(140701-141231)

Novischförman

Marcus Halbauer

Med ambitiösa idéer och stort driv att genomföra en oförglömlig novischperiod tror valberedningen att Marcus kommer göra ett fantastiskt jobb som novischförman. Med en klar och tydlig bild över vad han vill åstadkomma med posten kommer Marcus att utföra uppgifterna med stor entusiasm och målmedvetenhet.

Fyllnadsval om tre terminer:

(140701-151231)

Två ledamöter av seniorskollegiet

William Blendberg

William har under sina två år som förman fått en bred inblick i nationens verksamhet. Han har flera idéer på vad han vill förbättra med nationen och valberedningen anser att William kommer vara en frisk fläkt i nationen!

Axel Nilsson

Med tidigare erfarenhet av styrelsearbete, ett stort engagemang i nationen och en vilja att bidra till nationen bästa nominerar valberedningen Axel Nilsson till seniors.

Elin Eriksson, Frida Lindvall och William Blendberg har ej deltagit i beredningen av dessa poster.

För mer information om vad posterna innebär kan ni vända er till valberedningen på valberedning@helsingkrona.se eller notarie@helsingkrona.se.

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/4 kl.17.59. Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/nJWJ5M. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen: William Blendberg, Elin Eriksson, Karin Holmqvist, Sofia Krook, Frida Lindvall Anton Malmström och Kristoffer Persson

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på seniorsmötet den 23/4 2014 18:00

April 5, 2014 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på seniorsmötet den 23/4 2014 18:00

  

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20140701 – 20150630)


Barmästare
Jonas Remgård

 

Med ett stort engagemang och bred kunskap inom Helsingkrona Nation väljer valberedningen att nominera Jonas Remgård till posten som barmästare. Jonas har erfarenhet av alkoholhantering från tiden som Fredmansförman samt tidigare erfarenhet av lagerarbete. Jonas ser fram mot att fördjupa sitt engagemang inom nationen och är väl förberedd för posten. Med sin glada och trevliga attityd anser valberedningen att han kommer att göra ett utmärkt jobb som barmästare.

Sofia Krook och Frida Lindvall har inte deltagit i beredningen av denna post.

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 13/4 kl.17.59

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länkhttp://goo.gl/AYS1E1.Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Valberedningen:
William Blendberg, Karin Holmqvist, Sofia Krook, Anton Malmström
Kristoffer Persson, Frida Lindvall & Elin Eriksson

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på nationsmöte 2

April 3, 2014 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på nationsmöte 2 den 6 maj 2014: 

 

Mandatperiod om ett kalenderår: 

(140701-150630)

 

Idrottsförman

 

Två festmästare

 

NATU-förman

 

Grafisk designförman

 

Webbredaktör

 

Gillestugeförman

 

IT-förman (Webmaster)

 

Redaktör

 

Spexförman

 

Teknikförman

 

Novischförman

 

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

 

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyllnadsval om en termin:

(140701-141231)

 

Novischförman

 

Fyllnadsval om tre terminer: 

(140701-151231)

 

Två ledamöter av seniorskollegiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om vad posterna innebär kan ni vända er till valberedningen på valberedning@helsingkrona.se eller notarie@helsingkrona.se.

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 8/4 kl.17.59.  

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/frlzJl.  Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

 

 

Valberedningen:
William Blendberg, Elin Eriksson, Karin Holmqvist, Sofia Krook. Frida Lindvall Anton Malmström, Kristoffer Persson

Motförslag för val på nationsmöte 1 den 27/3 2014 18:00

March 25, 2014 i Allmänt

Följande personer har kommit in som motförslag för val på nationsmöte 1 den 27/3 2014 18:00

Mandatperiod om ett kalenderår:

(1400701-150630)

Kurator

Inga motförslag

Prokurator Social

Alfred Wohlin Teixeira

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår: (140327-141231)

Husstyrelsen

Inga motförslag

Valberedningen: Anton Malmström, Karin Holmqvist, William Blendberg, Kristoffer Persson, Sofia Krook, Elin Eriksson och Frida Lindvall.

Schlagernatt på Helsingkrona

March 24, 2014 i Allmänt, klubb, Viktigt

På fredag är det återigen dags för udda veckors höjdpunkt SCHLAGERNATT

Läs resten av detta inlägg →

Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 1 den 27 mars

March 17, 2014 i Allmänt

Helsingkrona Nation

kallar samtliga medlemmar till

NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 27 mars 2014 kl 18.00(..) i

Helsingkrona nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

  • § 1            OFMÖ
  • § 2            Val av justeringspersoner
  • § 3            Godkännande av dagordningen
  • § 4            Mötets utlysande

§ 5           Stadgerevidering: Andra läsningen

§ 6           Bokslut 2013

§ 7           Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod av ett läsår (140701-150630):

- Kurator

- Prokurator Social

B. Val om fyllnadsval av knappt ett kalenderår (140327-141231)

- Ledamot till Helsingkronagårdens styrelse

§ 8           Övriga frågor & meddelande

§ 9           OFMA

Glöm inte att ta med giltigt studentkort samt legitimation.

 

Välkommen!

 

Robert Lekström, kurator

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorsmöte den 23/4 2014:

March 16, 2014 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorsmöte den 23/4 2014:

 Mandatperiod om ett år:

(20140701 – 20150630)

Barmästare

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 26/3 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/ujUKFc. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen: William Blendberg, Elin Eriksson, Karin Holmqvist, Sofia Krook, Frida Lindvall Anton Malmström, Kristoffer Persson

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på nationsmöte 1 den 27/3 2014 18:00

March 13, 2014 i Allmänt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på nationsmöte 1 den 27/3 2014 18:00

Mandatperiod om ett år:

(140701-150630)

Kurator

Niklas Lundberg

Niklas är en ambitiös och positiv person med en stor kärlek för nationen. Han har lagt ner mycket tid och förberedelse för posten och har en tydlig bild av vad han vill tillföra och vad som krävs för att göra ett bra jobb. Med en förståelse och respekt för andras kompetenser och en ödmjukhet kommer Niklas att alltid sträva efter att driva nationen i rätt riktning. Med en realistisk syn på vad posten kräver av honom anser vi att Niklas kommer att göra ett utmärkt jobb som kurator.

Sofia Krook har inte deltagit i beredningen av posten.

PQS

Erik Hickery

Erik har under längre tid visat stort engagemang för nationsverksamheten och han har erfarenhet av att leda majoriteten av alla slabb. Som person är han driven, motiverad och strukturerad vilket vi ser som en stor fördel för denna post. Han har ett stort hjärta för nationens medlemmar och ser alltid till nationens bästa. Erik har en vision av att utveckla Helsingkrona ytterligare och med sitt ödmjuka och tydliga sätt att leda tror vi att han kommer att göra ett fantastiskt jobb som PQS.

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår:

(140327-141231)

Husstyrelsen

Joacim Larsen

Med ett långvarigt och brinnande engagemang för nationens verksamhet tror vi i valberedningen att Joacim Larsen kommer att göra ett utmärkt arbete i husstyrelsen. Tidigare erfarenhet av arbete i ett flertal styrelser och med god insikt i hur husstyrelsen idag fungerar, tror vi inte bara att Joacim kommer att göra ett bra arbete utan även komma in som en frisk fläkt. Bland annat har Joacim en vision om att förstärka kommunikationen mellan huset och nationen.

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 20/3 kl.17.59

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/8LVWse. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen: Anton Malmström, Karin Holmqvist, William Blendberg, Kristoffer Persson, Sofia Krook, Elin Eriksson och Frida Lindvall.

Helsingkronadagen 2014

March 12, 2014 i Allmänt

Välkommen till Helsingkronadagen 2014 – en dag för möten mellan Helsingkroniter av alla generationer!

Festligheterna äger rum lördagen den 5 april. Det här året börjar vi dagen med buffé och två mycket intressanta talare, därefter blir det årsmöte innan GÄDDHÄNG i baren och senare spexsittning. Program och anmälningsinfo enligt nedan.

Vi hoppas att få se dig där!

PROGRAM
13:00 – Samling, mingel
13:30 – Lunchbuffé
14:15 – Föredrag av Liselott Lövström och Camilla Eltell med rubriken “Färgkod: X – rumsutveckling och visuell kommunikation genom alla sinnen”. Talarna var på 90-talet flitigt aktiva inom nationen och är i dag verksamma inom kreativa yrken. Liselott är inredningsdesigner och konceptutvecklare, och Camilla arbetar som formgivare och kommunikatör.
15:00 – Gillets årsmöte och information från Åttonde våningen

Direkt härefter vidtar GÄDDHÄNGET i baren. Gillet bjuder på tilltugg! Alla är välkomna, nuvarande och gamla studenter, oavsett om man varit med tidigare under dagen eller ej. Kom och snacka med gammelgäddorna!

17:30 Fördrink
18:00 Trerättersmiddag. Till kaffet ger Helsingkronaspexet årets nyskrivna föreställning “John Ford eller Får inte visas för anständig publik”

PRISER ICKE STUDENT
Hela dagen – 380 kr (utan alkohol 280 kr)
Bara lunchen – 80 kr
Bara middag/spex – 300 kr (utan alkohol 200 kr)

PRISER STUDENT
Hela dagen – 330 kr (utan alkohol 230 kr)
Bara lunchen – 80 kr
Bara middag/spex – 250 kr (utan alkohol 150 kr)

I priset för middagen ingår, förutom spex, tre rätter samt 1 öl, 1 snaps, 1/2 flaska vin, kaffe och 1 punsch. I lunchbuffén ingår inga alkoholhaltiga drycker men möjlighet att inhandla öl, vin m.m. kommer att finnas.

ANMÄL DIG!
Anmälan görs senast 26 mars och i två steg:
1) Sätt in betalning för heldag, bara lunch eller bara middag enligt prislistan på nationens BG 127-8951. Det går även bra att anmäla sig och betala på expeditionen.
2) Skicka samtidigt ett mejl till q@helsingkrona.se och ange vilka delar av programmet du anmäler dig till samt ifall du är student eller ej (viktigt pga tillståndsmyndighetens krav!) Ange även namn, ev. titel inom nationen, vilka år du var nationsaktiv samt ev. matpreferenser.

VARMT VÄLKOMMEN!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube