Helsingkrona Nations valberedning informerar

January 14, 2016 i Allmänt

Följande personer har kommit in som motförslag

för val på seniorsmöte 1 den 20/1 2016, kl. 18:00

Fyllnadsval om knappt ett kalenderår:

(20160120-20161231)

Internationell sekreterare

Erika Alm

Övermarskalk

Inga motförslag

Två revisorssuppleanter för Helsingkrona nation

Inga motförslag

Med vänliga hälsningar,

Viktor Stevander, valberedningens ordförande

Sarah Pettersson Goh, Lovisa Jivhed, Sofia Mietzner, Sebastian Nilsson och Frida Wihlborg

Helsingkrona Nations valberedning informerar

November 24, 2015 i Allmänt

Följande personer har kommit in som motförslag för
val på nationsmöte 2 den 1/12 2015, kl. 18:00

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Prokurator
Inga motförslag

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Arkivarie
Carl-Wilhelm Hellstedt

Olof Kindblad

Alumniförman
Alexander Roth

Fanbärare
Inga motförslag

Fotoförman
Inga motförslag

Gillestugeförman
Alexander Roth

Internationell sekreterare
Inga motförslag

IT förman – nätverksansvarig
Inga motförslag

Novischförman
Amanda Franzén

Övermarskalk
Vakant

Spexförman
Ellen Farran-Lee

Två revisorer för Helsingkrona Nation
Inga motförslag

Två revisorsuppleant för Helsingkrona Nation
Inga motförslag

Revisor för Helsingkronagården
Inga motförslag

Revisorsuppleant för Helsingkronagården
Inga motförslag

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
Inga motförslag

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
Inga motförslag

Mandatperiod om två kalenderår:
(20161010-20171231)

Fem ledamöter av Seniorkollegiet
Inga motförslag

Två ledamöter Helsingkronagårdens styrelse
Inga motförslag

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse
Inga motförslag

Mandatperiod om en termin:
(20160101-20160630)

Två Tandemamiraler
Inga motförslag

Fyllnadsval om ett år:
(20160101-20161231)

En ledamot av Seniorskollegiet
Inga motförslag

Fyllnadsval om drygt en termin:
(20151201-20160630)

En Festmästare
Inga motförslag

Grafisk Design-Förman
Inga motförslag

Med vänliga hälsningar
Cecilia Lindgren, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Sofia Krook, Frida Wihlborg, Erik Hickery, Norah Jonsson
Frida Lindvall och Viktor Stevander

Nationmöte 2

November 24, 2015 i Allmänt

Helsingkrona Nation kallar
samtliga medlemmar till
NATIONSMÖTE 2
Tisdagen den 1 december 2015, kl 18.00(..)
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1      OFMÖ

§ 2     Val av justeringspersoner

§ 3     Godkännande av dagordningen

§ 4     Mötets utlysande

§ 5     Presentation: Halvårsbokslut 2015

§ 6     Presentation: Helsingkrona Nations budget, VT 2016

§ 7     Ändring av namn: Fotoförman, Grafisk Design

Gillestugeförman, Teknikförman

§ 8    Val av nya tjänstemän

A.      Val för mandatperiod om ett kalenderår (160101-161231):

-      Prokurator

B.      Val för mandatperiod om ett kalenderår (160101-161231):

-      Arkivarie

-      Alumniförman

-      Fanbärare

-      PR-förman, Foto

-      Lokalförman, Säkerhet

-      Internationell sekreterare

-      IT-förman, Nätverksansvarig

-      Novischförman

-      Övermarskalk

-      Spexförman

-      Två revisorer för Helsingkrona Nation

-      Två revisorsuppleanter för Helsingkrona Nation

-      Revisor för Helsingkronagården

-      Revisorsuppleant för Helsingkronagården

-      Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

-      Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

-      Tre ledamöter av Valberedningen

C.      Val för mandatperiod om två kalenderår (160101-171231):

-      Fem ledamöter av seniorskollegiet

-      Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

-      En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

D.      Val för mandatperiod om en termin (160101-161231):

-      Två Tandemamiraler

E.      Fyllnadsval för mandatperiod om ett år (160101-160630):

-      En ledamot av seniorskollegiet

F.      Fyllnadsval för mandatperiod om drygt en termin (151201-160630):

-      En ledamot av seniorskollegiet

G.      Fyllnadsval för mandatperiod om en termin (160101-160630):

-      PR-förman, Grafisk Design

-      Två ledamöter av Valberedningen

§ 9     Val av förtroendevalda samt deras mandatperiod för första ordinarie

nationsmöte vårterminen 2016

A. Förslag av kuratelsposter om en mandatperiod om ett läsår:

-     Kurator

-     Prokurator Social

§ 10    Ändring av utlysning: Webbredaktör och Gillestugeförman

§ 11    Val av förmannaposter samt deras mandatperiod för andra ordinarie

nationsmöte vårterminen 2016

A. Förslag av förmannaposter om en mandatperiod om ett läsår:

-     Idrottsförman

-     Två Festmästare

-     NATU-förman

-     PR-förman, Grafisk Design

-     PR-förman, Redaktör

-     Webbredaktör

-     Lokalförman, Säkerhet

-     IT-förman, Webbmaster

-     Spexförman

-     Lokalförman, Teknik

-     Novischförman

-     Tre ledamöter till AF:s överstyrelse

-     Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

§ 12     Avtackning av avgående kuratelare

§ 13     Övriga frågor och meddelanden

§ 14     OFMA

__________________

Glöm ej att ta med studentkort samt id

William Blendberg
Kurator

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

November 23, 2015 i Allmänt

Följande poster skall tillsättas på höstens andra nationsmöte
den 1 december 2015

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Prokurator

Sakarias Ekman
Sakarias började som förman på Helsingkrona 2014 och är nu åter efter ett års uppehåll utomlands. Han är väl förberedd inför posten och är införstådd med vad arbetet som prokurator innebär. Sakarias ser fram emot att utveckla sina kunskaper inom bland annat bokföring och valberedningen tror att Sakarias kommer bli en utmärkt del av Helsingkronas kuratel.

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Arkivarie

Vakant

Alumniförman

Vakant

Fanbärare

Sarah Pettersson Goh
Sarah är väl förberedd och införstådd med vad posten som fanbärare innebär. Hon tycker det skulle få vara en ära att representera nationen och få ta del av universitetets gamla traditioner. Valberedningen är övertygad om att Sarah kommer göra ett mycket bra jobb.

Erik Hickery och Cecilia Lindgren har inte deltagit i beredningen

Fotoförman

Erik Månsson
Erik kom till nationen för ett år sedan och har redan hunnit med att vara förman och fotografera olika evenemang. Han har många idéer på hur man ska visa upp nationens alla verksamheter och sprida dem i sociala medier. Erik jobbar redan på ett samarbete mellan PR-chef och Grafisk designförman som han vill fortsätta utveckla. Valberedningen tror därför att Erik kommer göra ett utmärkt arbete.

Erik Hickery och Cecilia Lindgren har inte deltagit i beredningen

Gillestugeförman

Vakant

Internationell sekreterare

Vakant

IT förman – nätverksansvarig

Fredrik Abrahamsson
Fredrik är inne på sitt andra år på LTH och har ett stort intresse för teknik och datorer. Han har tidigare jobbat med olika teknikevenemang och ser nu fram emot att bli en del av Helsingkronas IT-utskott.

Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av posten

Novischförman

Vakant

Övermarskalk

Vakant

Spexförman

Hampus Johansson
Hampus är en glad och utåtriktad person med erfarenheter som slabbförman samt spexarbete. Han har många bra idéer om hur man kan utveckla och få spexet ännu bättre i framtiden. Hampus tycker att han är stresstålig och valberedningen anser att Hampus har vad som krävs för att bli en bra spexförman.

Två revisorer för Helsingkrona Nation

Johan Forsgren & Johan Eking
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisorer får Johan och Johan fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkrona nation.

Två revisorsuppleant för Helsingkrona Nation

Vakant

Revisor för Helsingkronagården

Kjell Nilsson
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Kjell fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården.

Revisorsuppleant för Helsingkronagården

Annette Olsson
Efter ett utmärkt utfört arbete som revisor får Annette fortsatt förtroende från Valberedningen att sköta revisionen för Helsingkronagården.

Revisor för Helsingkronas stipendiefonder

Kjell Nilsson
Kjell har som Helsingkronagårdens revisor god insikt i nationens stipendier Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Annette Olsson
Annette har som Helsingkronagårdens revisorsuppleant god insikt i nationens stipendier

Mandatperiod om två kalenderår:
(20161010-20171231)

Fem ledamöter av Seniorkollegiet

Carl Scholander
Carl Scholander har både lång- och kortsiktiga ambitioner för hur Helsingkrona Nation kan utvecklas framåt. Med sin goda insikt i seniors verksamhet och sitt tidigare engagemang på nationen tror vi att Carl kommer bli ett bra tillskott till seniors.

Frida Lindvall
Fridas kunskaper om Helsingkrona Nations olika delar ger henne en bra och bred grund att stå på. Hon är insatt i seniors arbete och valberedningen anser att Frida kommer bli en frisk fläkt i Seniorskollegiet.

Maja Sölve
Maja Sölve har med sitt fleråriga engagemang i Helsingkrona och som tidigare PQS en mycket bra insikt i verksamheten och erfarenhet av seniorsarbete. Valberedningen tror därför att Maja kommer göra ett mycket bra arbete.

Niklas Lundberg
Niklas Lundberg har under sin tid på Helsingkrona hunnit sitta i kuratelet och seniors och har därför god insikt i nationens arbete. Valberedningen är övertygad om att han kommer göra ett gott arbete genom en fortsatt plats i seniors.

Sofia Mietzner
Sofia Mietzner har under sina år som förman på nationen skaffat sig god kunskap om hur den dagliga verksamheten fungerar. Sofia vill nu ta ett större ansvar för att föra nationen framåt, göra nationens verksamheter mer attraktiva samt engagera sig i nationens likabehandlingsarbete.

Sofia Krook och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen

Två ledamöter Helsingkronagårdens styrelse

Lennart Atteryd
Efter ett utmärkt utfört arbete i Helsingkronas styrelse får Lennart fortsatt förtroende.

John Åkesson
Efter ett utmärkt utfört arbete i Helsingkronas styrelse får John fortsatt förtroende.

En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

Caroline Hallbäck
Efter ett utmärkt utfört arbete i Helsingkronas styrelse får Caroline fortsatt förtroende.

Mandatperiod om en termin:
(20160101-20160630)

Två Tandemamiraler

Peter Kempe
Peter fick från årets tandem mersmak och vill gärna till nästa år få möjligheten att organisera evenemanget. Med sin stresstålighet och ambitioner om att få bättre sammanhållning mellan de som åker är valberedningen övertygade om att Peter tillsammans med Jesper kommer organisera en fantastisk tandemresa.

Jesper Stenqvist
Jesper har under sin korta tid i Lund hunnit med att jobba de flesta slabb på Helsingkrona och ser fram emot att fortsätta engagera sig. Som tandemadmiral anser Jesper att de grundläggande uppgifterna är att tagga igång deltagare, vara organiserad och social. Vi i valberedningen anser att Jesper besitter dessa egenskaper och att han tillsammans med Peter kommer att göra ett väldigt bra jobb.

Erik Hickery och Cecilia Lindgren har inte deltagit i beredningen

Fyllnadsval om ett år:
(20160101-20161231)

En ledamot av Seniorskollegiet

Sebastian Nilsson
Efter sitt år som Prokurator vill Sebastian fortsätta vara aktiv i nationen. Han vill driva nationen framåt och brinner för ekonomifrågor och valberedningen anser att han kommer göra ett bra jobb.

Sofia Krook och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen

Fyllnadsval om drygt en termin:
(20151201-20160630)

En Festmästare

Rebecka Paulsson
Rebecka har ett stort intresse i matlagning och erfarenheter från slabbverksamhet inom Helsingkrona och större evenemang. Hon är väl förberedd och införstådd med arbetsuppgifterna posten medför samt god kontakt med sittande festmästare. Därför tror valberedningen att Rebecka kommer göra ett mycket bra jobb.

Grafisk Design-Förman

Philip Ohlin
Philip har stor erfarenhet av grafiskt arbete inom sin sektion på LTH som motsvarar posten på Helsingkrona. Han är väl föreberedd inför posten som grafisk designförman och ser fram emot ett närmre samarbete med bland annat fotoförman och PR-chef.

Erik Hickery och Cecilia Lindgren har ej deltagit i beredningen

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 24/11 kl 17:59.
Förslag lämnas via nomineringsformulär http://goo.gl/forms/Mt9CaZwNFF
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Cecilia Lindgren, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Hickery, Norah Jonsson, Sofia Krook,
Frida Lindvall, Viktor Stevander och Frida Wihlborg

Helsingkrona Nations valberedning informerar

November 12, 2015 i Allmänt

Följande personer har kommit in som motförslag för val på seniorsmötet den 18/11 2015 18:00

Mandatperiod om ett kalenderår: (20160101 – 20161231)

Barmästare

Alexander Roth

Med vänliga hälsningar Cecilia Lindgren,

Valberedningens ordförande Valberedningen: Sofia Krook, Frida Wihlborg, Erik Hickery, Norah Jonsson Frida Lindvall och Viktor Stevander

Helsingkrona Nations valberedning informerar

November 6, 2015 i Allmänt

Följande poster skall tillsättas på höstens andra
nationsmöte den 1 december 2015

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Prokurator

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Arkivarie
Alumniförman
Fanbärare
Fotoförman
Gillestugeförman
Internationell sekreterare
IT förman – nätverksansvarig
Novischförman
Övermarskalk
Spexförman
Två revisorer för Helsingkrona Nation
Två revisorsuppleant för Helsingkrona Nation
Revisor för Helsingkronagården
Revisorsuppleant för Helsingkronagården
Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder

Mandatperiod om två kalenderår:
(20161010-20171231)

Fem ledamöter av Seniorkollegiet
Två ledamöter Helsingkronagårdens styrelse
En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

Mandatperiod om en termin:
(20160101-20160630)

Två Tandemamiraler

Fyllnadsval om ett år:
(20160101-20161231)

En ledamot av Seniorskollegiet

Fyllnadsval om drygt en termin:
(20151201-20160630)

En Festmästare
Grafisk Design-Förman

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 11/11 kl 17:59.
Förslag lämnas via nomineringsformulär http://goo.gl/forms/MkiHoR3Nm7
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Cecilia Lindgren, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Sofia Krook, Frida Wihlborg, Erik Hickery, Norah Jonsson
Frida Lindvall och Viktor Stevander

Helsingkrona Nations valberedning informerar

November 6, 2015 i Allmänt

Följande personer är nominerade för val på Seniorsmöte
torsdagen den 18 november 2015, kl 18.00(..)

 

Mandatperiod om ett kalenderår:

(160101-161231)

Barmästare

Joakim Svensson

Joakim är en frisk fläkt på nationen som brinner för utveckling och förbättring. Han har
många idéer på hur man kan förbättra samarbetet mellan förmännen samt göra
barmästarposten mer synlig. Joakim har en klar bild av vad posten som barmästare innebär
och är beredd på arbetet som posten medför. Med sina erfarenheter av alkoholrelaterade slabb
är valberedningen övertygade om att Joakim kommer bli en utmärkt barmästare.

Sofia Krook och Erik Hickery har ej deltagit i beredningen av denna post

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 11/11 kl.17.59
Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/EiaO1gt3SL. Dator
med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast
undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Cecilia Lindgren, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Erik Hickery, Norah Jonsson, Sofia Krook, Frida Lindvall,
Viktor Stevander och Frida Wihlborg

Nationsmöte 1

October 21, 2015 i Viktigt

Helsingkrona Nation kallar
samtliga medlemmar till
NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 29 oktober 2015, kl 18.00(..)
i Helsingkrona Nations gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ

§ 2 Val av justeringspersoner

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Mötets utlysande

§ 5 Årsredovisning 2014

§ 6 Ändring av utlysning: Vice Fanbärare

§ 7 Val av nya tjänstemän

   A. Val om en mandatperiod av ett kalenderår (160101-161231):

      - Prokurator

      - Notarie

      - PR-chef

   B. Fyllnadsval för mandatperiod om knappt tre terminer (151029-161231):

      - En ledamot av Seniorskollegiet

   C. Fyllnadsval för mandatperiod om knappt två terminer (151029-160630):

      - Två Festmästare

§ 8 Övriga frågor & meddelanden

§ 9 OFMA

Glöm ej att ta med studentkort samt id-kort.

William Blendberg
Kurator

Följande poster utlyses till val på NM1

October 16, 2015 i Allmänt

Helsingkrona Nations valberedning nominerar härmed följande personer för val på nationsmöte 1 den 29/10 2015, kl. 18:00:

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20160101-20161231)

Prokurator
Ellen Olsson

Ellen beskriver sig själv som en glädjespridare och valberedningen kan inte annat än att hålla
med. Ellen läser idag ekonomi vid Lunds Universitet och hon har med sina tre terminer som
förman för eftersläpp, fredmans och brunch visat på stort engagemang för nationen. Ellen vill
vara delaktig i att fortsätta driva Helsingkrona framåt i samma goda riktning och vi i
valberedningen tror att Ellen har rätt förutsättningar och rätt inställning till att axla rollen som
nationens PQ.

Norah Jonsson och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Notarie
Norah Jonsson

Norah har sedan studiestart 2014 varit aktiv i Helsingkrona och har under sin tid som förman
på nationen visat ett stort intresse och vilja att engagera sig och förbättra nationen. Hon
studerar till gymnasielärare med svenska som huvudämne vilket ger henne goda kunskaper
och erfarenheter som en Notarie behöver. Norah vill som Notarie arbeta än mer för att
Helsingkrona ska vara “Nationen för alla” och skapa en mer välkomnande atmosfär med mer
gemenskap. Valberedningen anser att Norah besitter de egenskaper som en kuratelare behöver
och vi tror att hon kommer att göra ett fantastiskt jobb som Notarie.

Norah Jonsson och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

PR-chef
Ellen Hedberg

Ellen är kreativ som person och har spännande idéer på hur nationen kan utveckla det redan
pågående arbetet med marknadsföring, främst i sociala medier. Hon har tidigare studerat
Media & Kommunikation och är nu inne på sitt andra år på programmet Digitala Kulturer. I
sin nuvarande post som Grafisk Design Förman har hon fått ett gott samarbete med kuratelet
och en god inblick i vad posten så PR-chef innebär. Ellen vill i framtiden arbeta med PR och
kommunikation, det framstår med tydlighet att hon brinner för ämnet. Valberedningen anser
att Ellen är väl lämpad för posten.

Norah Jonsson och Frida Lindvall har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval:

Mandatperiod om knappt ett år:
(20151029-20160630)

Två Festmästare
Vakant

Mandatperiod om drygt ett kalenderår:
(20151029-20161231)

En ledamot av Seniorskollegiet
Magdalena Signäs

Magdalena har genom tidigare engagemang och åtaganden en mycket god inblick i så väl
styrelsearbete som Helsingkrona nation. Med sina ambitioner om att utveckla “Nationen för
alla” är valberedningen enig om att Magdalena kommer bli ett utmärkt tillskott till seniors.

Norah Jonsson har ej deltagit i beredningen av denna post

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 22/10 kl.17.59
Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/Neb1sI6Xr8. Dator med
internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag
beaktas.

Valberedningen:
Erik Hichery, Norah Jonsson, Sofia Krook, Cecilia Lindgren,
Frida Lindvall, Viktor Stevander och Frida Wihlborg

IMPORTANT MESSAGE

October 12, 2015 i Allmänt

Lunds Universitet kommer under måndagen vara stängt till följd av det rådande säkerhetsläget. Även Helsingkronas expedition och övrig verksamhet kommer ställas in. Detta innebär att ingen lunch kommer serveras. Vid frågor kan ni kontakta Q på 0762 75 75 70. Mer information på www.lu.se.

Lund University will be closed on Monday due to the prevailing security situation. Helsingkrona’s office and other activities will be cancelled as well. This means no lunch will be served. If you have any questions, you can contact Kurator on 0762 75 75 70. More information at www.lu.se.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube